O meni

Rođen 1978 godine. Završio II. opću gimnaziju u Zagrebu. Na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu diplomirao 2003., a 2004. godine započinje specijalizaciju iz neurokirurgije na Klinici za neurokirurgiju Kliničkog bolničkog centra Zagreb. Specijalistički ispit iz neurokirurgije uspješno polaže 2010. godine. Od 2004. do 2009. godine  pohađao Znanstveni poslijediplomski studij “Biomedicina i zdravstvo” na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu . Doktorsku disertaciju s naslovom “Dugoročni rezultati i učinkovitost laminektomije sa spondilodezom u usporedbi s laminoplastikom  u bolesnika s degenerativnom lumbalnom stenozom''   obranio  30.srpnja 2013 godine na Medicinskom fakultetu u Zagrebu.. 2012 godine završio četverogodišnji stručni tečaj Europskog Neurokirurškog Društva (EANS). 2019 godine izabran u znanstveno -naslovno zvanje docenta na Kineziološkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu Radi kao specijalist neurokirurg u Klinici za neurokirurgiju KBC Sestre milosrdnice u Zagrebu od 2010 godine. Cijelo vrijeme sudjeluje u edukacijskim procesima, a 2014. godine biva izabran za asistenta na Katedri za anatomiju i fiziologiju Zdravstvenog veleučilišta u Zagrebu. 2018 godine izabran u zvanje znanstvenog suradnika u znanstvenom  području  biomedicine i zdravstva – polje kliničke medicinske znanosti  na Medicinskom fakultetu u Zagrebu. Sudjelovao je na brojnim domaćim i međunarodnim kongresima gdje je održao i brojna predavanja. Objavio je više stručnih i znanstvenih radova od kojih je 9 citirano u JCR/WoSCC-u,SJR/Scopusu i Medline-u. Suradnik je sveučilišnog udžbenika: Rotim K. i sur.: Anatomija. Zdravstveno veleučilište, Zagreb, 2017. Uže područje interesa  mu je kirurgija vratne  i slabinske  kralježnice te endoskopska kirurgija hipofize gdje se usavršavao u Austriji i Njemačkoj.  Član je više domaćih i međunarodnih stručnih društava: Udruge neurokirurga jugoistočne Europe (SouthEast Europe Neurosurgical Society – SeENS), član Hrvatskog neurokirurškog društva, Hrvatskog vertebrološkog društva, Hrvatskog društva za spinalnu kirurgiju, Hrvatskog liječničkog zbora. Služim se  engleskim  i njemačkim jezikom.